تا حالا در مورد خیلی از عشق ها خوندیم از لیلی مجنون گرفته تا شیرین فرهاد 

در مورد عشق های خوندیم که بهم رسیدن و عشق های نافرجام

امروز می خوام در مورد عشقی بگم که تا حالا کسی در موردش نه نوشته و نه خونده ، می خوام بگم در مورد نخل داران عاشق ...

یک عاشق چند سال پای عشقش می مونه ؟

یک سال ، پنج سال ، ده سال ...

بیست سال پای عشق موندن هم زیباست هم عجیب ، بله بیست سال 

نخل دارن بیست سال پای نخل هاشون می مونن 

وقتی نخل می کارن مدام بهش می رسن بدون هیچ خواهش و درخواستی ، مدام حواصشون هست که آب به موقع بهشو می رسه ، زمین به موقع شخم زده بشه ، کود به موقع بهشون برسه و...

و این رسیدن و انتظار به جایی می رسد که کم کم  نخل به معشوق خود جواب میده کم کم به ثمر میرسه 

ولی چه انتظار سخت و طولانی و چه رسیدن شیرینی

پس بدون شک نخل داران عاشق اند.