نخل ها به دو گروه نخل نر و ماده تشکیل می شوند

بارور کردن نخل ماده که باعث به ثمر آمدن آن و ایجاد محصول می شود گرده ای است که از نخل نر بریده می شود و بین خوشه های تازه جوانه زده نخل ماده قرار می دهند .

نخل نر که تولید کننده گرده است ، به صورت میانگین روی هر نخل باید 8 بار بالا رفت و گرده ها را برید بعد گرده ها را باید از داخل غلاف در آورد و مانند تصویر آن ها را کوچیک  کرد

بعد از کوچک کردن آن باید آن ها را روی یک طناب آویزان کرد و زیر آن یک پلاستیک گذاشت تا مقداری از گرده که میریزد روی پلاستیک ریخته شود و قابل جمع آوری باشد بعد از خشک شدن کامل گرده ها که ممکن یک هفته طول بکشه گرده های خشک شده به درون یک کارتون باید انتقال داد و دور کارتون با یک پلاستیک کامل پوشاند و در یک محیط خنک نگهداری کرد با این شرایط گرده را میتوان تا یک سال نگهداری کرد و برای گرد افشانی استفاده کرد.