درخت نخل به طور میانگین 7 تا خوشه دارد که متاسفانه همه خوشه های ما کاور یا چیزی که اون ها رو بپوشاند ندارد همه دلیل باعث می شود که گرد وخاک و میکروب های معلق در هوا روی رطب بشینه اما خوشبختانه با تمام تحقیقات و آزمایش های انجام شده درون رطب هیچ گونه آلودگی و میکروبی  مشاهده نشده است و این یکی از مزیت های عالی رطب است و دلیل اصلی این موضوع پوسته نازک روی رطب است که جلوگیری می کند از نفوذ میکروب و گرد خاک 

پس توصیه می شود موقع خوردن رطب یا اون پوسته نازک جدا کنید یا اون بشورید

دقت داشته باشید اگه شما قصد دارید اون بشورید قبل مصرف این کار انجام بدین چون ممکن اگه اون بشورید و مصرف نکنید درون یخچال بزارید آب درون پوسته آن جمع شود و باعث خراب شدن آن می شود.