چيلک هنر دست مادران و دختران مناطق خرما خیز هست که برای به دست آوردن روزی تلاش می کنن .

درخت نخل سالی یک بار که هرس می شود الیافی ازش پایین انداخته میشه که بهش سی سی می گن .

این سی سی خوب ميشورن بعد به یک جسم سخت میزنن تا ضایعات اضافی اون ریخته شود .

در ادامه اون از هم جدا می کنن و شروع به بافتن طنابی می کنن که بهش چيلک می گن .

از این چيلک برای بستن خوشه های نخل ،بازسازی ارگ بم ، کارهای هنری و ... استفاده می شود .

 سی سی بافت سخت و سفتی داره که این عزیزان نرمی و لطافت دست خودشون از دست میدن .

بیشتر چيلک ها توسط کشاورزان ازاين عزیزان خریداری می شود .

هنر سیس بافی ثبت ملی به نام بم شده است .