اگر شما از آن دسته افرادی هستید که خرمای بم را زیاد مصرف می کنید بدون شک در یک زمان هایی با جعبه های خرمای بم مواجه شده اید که دچار شکرک شده است ، در ادامه مطلب علت اصلی شکرک زدن خرمای بم را متوجه خواهید شد.

خرمای مضافتی بم را می توان با دو کیفیت تقسیم کرد :

1.خرمای کیفیت بالا که در بم به خرمای سنگین معروف است ، این خرما از مرغوبیت بالایی برخوردار است  و به علت وزن بالای آن گوشتی تر و از شیره بیشتری برخوردار است این خرما بخاطر موارد گفته شده به هیچ عنوان برای صادرات استفاده نمی شود چون قبل از رسیدن به کشور مقصد ترش می کند و خرمای محبوب مردم ایران است بخاطر کیفیت بالایی که دارد.

خرمای کیفیت بالا حدودا 6 ماه پس از برداشت شکرک می زند.

2. خرمای کیفیت معمولی خرمایی است که کیفیتش از خرمای مضافتی کیفیت بالا پایین تر است و برای صادرات از این خرما استفاده می شود این خرما حدودا پس یک سال از برداشت شکرک می زند.

علت اصلی شکرک زدن خرمای مضافتی بم شیره طبیعی است که از خرمای مضافتی تولید می شود این شیره به مرور زمان تبدیل به دانه های ریز کریستالی قند می شود و به هیچ عنوان نشانه فساد نیست و به راحتی می توانید آن را مصرف کنید.

  نکته مهم : اگر خرمایی خریداری کردین شکرک آن به صورت تخته ای هست و بافت خرما از بین برده ، بدونید اون خرما از برداشتش خیلی گذشته و مونده هست .

و نکته جالبی که در مورد مردم مناطق خرماخیز وجود دارد این است که خرمای شکرک زده را نه تنها بد نمی دانند بلکه آن را نشانه مرغوبیت خرما می دانند( البته خرمایی که برداشت همان سال باشه و شکرک زده باشد )

اگر شیره خرمای شما شکرک زده است آن را در روی بخار آب قرار دهید تا دانه های شکرک آن از بین رود.