آقای سعادتی فر  متولد 1363 هستند به کشاورزی مشغولن و روز به روز به تعداد نخل هاشون اضافه می کنند

تعداد نخل ها و موقعیت مکانی نخلستان:

 آقای سعادتی فر حدود 250 نخل در منطقه رستم آباد چاه ملک دارند

درجه کیفیت رطب آقای سعادتی فر :

با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و رسیدگی ایشون در جه کیفیت رطبشون C+ است

افراد مشغول کار در نخلستان :

10کارگر فصلی  زن

9 کارگر فصلی  مرد

 و1 کارگر ثابت در باغ ایشون روزیشون به دست میارن.

کود مصرفی درنخلستان:

سالی دوبار کود حیوانی

برای آقای سعادتی فر آرزوی برکت در محصولشون داریم