خانم شهامت متولد 52 هستند ویکی از خانم های فعال بم هستند ایشون به هنرسیس بافی و زیورآلات پته مشغول هستند

حالا سیس بافی چی هست : درخت نخل سالی یکمرتبه هرس می شود (گویش محلی بهش گراز می گن)  درخت نخل ی الیافی داره که بهش سی سی می گن این سی سی در هرس از درخت پایین انداخته می شود بعد از این سی سی که پایین ریخته شده باهاش طناب محکم می بافن(باز در گویش محلی بهش چیلوک می گن) برای بستن خوشه های نخل ، بالارفتن از نخل و همچنین در ساختن ارگ بم ازش استفاده می کنند 

خانم شهامت ی ایده به ذهنشون میرسه که کار با سی سی فراتر کنند برای همین بدون هیچ آموزشی از سال 85 شروع می کنند به یادگیری ساختن چیزهای جدید با سی سی و این یک شروع موفقیت آمیز میشه برای ایشون و با دوندگی های فراوان در سال 95 هنر سیس بافی با شماره ثبت 1369 به نام بم ثبت ملی می کنند.

الان ایشون یک کارگاه کوچیک دارند با هفت نیروی مستقیم و سه نیروی غیرمستقیم. و حجرشون در خود ارگ بم هست.