برداشت

نحوه برداشت خرمای بم

/blog-news-bardasht-rotab

نحوه برداشت رطب مضافتی بم که به صورت میانگین  هر درخت 4 بار برداشت صورت میگیرد


با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره با مشاوران ما تماس بگیرید!
info@cootrotab.ir
09381930808