بهداشت

نکات بهداشتی از برداشت تا مصرف رطب و خرما

/blog-news-nokat-behdashti

همه کسانی که خرما مصرف می کنند بدون شک به این موضوع فکر کردن که نکات بهداشتی در آن رعایت می شود یا نه


با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره با مشاوران ما تماس بگیرید!
info@cootrotab.ir
09381930808