خرمای شکرک زده

آیا خرمای شکرک زده قابل خوردن هست

/blog-news-shakarak

علت شکرک زدن خرما


با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره با مشاوران ما تماس بگیرید!
info@cootrotab.ir
09381930808