صادرات

تفاوت خرمای صادراتی با غیر صادراتی

/blog-news-10

برسی تفاوت های خرمای مضافتی صادراتی با غیر صادراتی که شاید کمترین توجه به آن کردیم اما در خرید و سلیقه مردم ایران مسئله خیلی مهمی هست.


با ما تماس بگیرید

با ما تماس بگیرید

برای ثبت سفارش و مشاوره با مشاوران ما تماس بگیرید!
info@cootrotab.ir
09381930808